Polska Akademia Aikido Polska Akademia Aikido | Kokusai Aikido Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha)

O Polskiej Akademii Aikido...
Polska Akademia Aikido jest organizacją skupiającą grupy ćwiczące Aikido wg. przekazu Kobayashi Hirokazu sensei.

Aktualności: Aktualności:
Ostatnie spotkanie z cyklu EFE 2017/2018 - Zmiana miejsca treningów!

[Archiwum] Cognard Hanshi - USA 2013

Ten dokument został przeniesiony do archiwum w dniu: 2013-09-11 12:17
Jego treść może być już nieaktualna

Szanowny Bieńkowski Shihan i członkowie Polskiej Akademii Aikido

Przesyłam angielską wersję ulotki Seminarium z Cognard Hanshi, który będzie prowadzony w Santa Ana (Orange County), w Kalifornii, czerwiec 20-23, z nadzieją, że niektórzy członkowie Polskiej Akademii Aikido może dołączą i wezmą udział.

Kolejne wersje ulotki (w języku francuskim, włoskim, niemieckim) można pobrać ze strony internetowej:

http://www.aactg.it/index.php/component/content/article/11-aactg/annunci/513-stage-orange-county.html

Jest też oficjalna strona utworzona specjalnie dla amerykanów:
http://www.usa-seminar-kakkhrh.com/

To jest oficjalnie główne seminarium KAKKHRH , i będę bardzo wdzięczny, gdyby można promować to zdarzenie wśród waszej grupy, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronach internetowych.

Dodatkowo jednodniowe seminarium prowadzone przez Cognard Hanshi odbędzie się w Phoenix, Arizona, 25 czerwca (szczegóły zostaną ogłoszone na stronie internetowej amerykańskiego seminarium).

Jestem do dyspozycji w przypadku pytań i sugestii.

Z góry dziękuję, pozostaję z poważaniem
Andrea Debiasi
(KAKKHRH - Kokusai Aikido Kobayashi Hirokazu Kenshukai Ryu Ha)
(AACTG - Accademia di Cultura e Aikido Tradizionale Giapponese)

  PDF cognard_hanshi_-_california_2013.pdf (rozmiar: 4,01 MB)


 
Dear Bienkowski Shihan and staff of Polska Akademia Aikido,

attached I am sending the English version of the flyer of the Seminar that Cognard Hanshi will direct in Santa Ana (Orange County), California, on June 20-23, with the hope that some members of Polska Akademia Aikido can join and attend it.

Further versions of the flyer (in French, Italian, German) may be downloaded from the following website:

http://www.aactg.it/index.php/component/content/article/11-aactg/annunci/513-stage-orange-county.html

There is also an official website especially designed for the US practitioners:

http://www.usa-seminar-kakkhrh.com/

This is officially a KAKKHRH major seminar, and I would be very grateful if you can promote extensively the event among your group, via email and in the pertinent websites.

A further one-day seminar directed by Cognard Hanshi will take place in Phoenix, Arizona, on June 25 (pertinent details will be announced in the US seminar website).

I am at disposal for any question and suggestion, and I would be very glad to assist anyone in your group who may be interested to partecipate.

Thanking you in advance, I remain sincerely yours

Andrea Debiasi
(KAKKHRH - Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ryu Ha)
(AACTG - Accademia di Aikido e Cultura Tradizionale Giapponese

PDF cognard_hanshi_-_california_2013.pdf (rozmiar: 4,01 MB)

comments powered by Disqus

Polska Akademia Aikido © 2010