Polska Akademia Aikido Polska Akademia Aikido | Kokusai Aikido Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha)

O Polskiej Akademii Aikido...
Polska Akademia Aikido jest organizacją skupiającą grupy ćwiczące Aikido wg. przekazu Kobayashi Hirokazu sensei.

Aktualności: Aktualności:
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Polska Akademia Aikido Kobayashi Hirokazu (PAAKH) 30.06.2017 w pawilonie sztuk walki na terenie AWF w Warszawie

Wywiad z Dariuszem Bieńkowskim sensei 4 Dan, dyrektorem technicznym Polskiej Akademii Aikido (Warszawa, 08-09.06.2001)

 1. Czy może sensei opowiedzieć nam, jak powstało KAK?
  Mówiąc o powstaniu Kokusai Aikido Kenshukai (Kobayashi Hirkozau Ha) należałoby wrócić do okresu schyłku lat 60-tych, kiedy to O'sensei czując nieuchronnie zbliżającą się śmierć, zwrócił się do swoich najbliższych uczniów, stanowiących trzon jego szkoły, z prośbą, by nie rywalizowali o prymat w aikido z jego synem. Ideą aikido jest połączenie wszystkich ludzi w pokoju i być może prośba ta była próbą zjednoczenia wszystkich studiujących aikido wokół nazwiska Ueshiba. Kobayashi sensei pozostał wierny swojemu nauczycielowi, nie tytułując tego co robi swoim nazwiskiem, ani nie tworząc odrębnej organizacji. Projekt utworzenia KAK powstał przed śmiercią Kobayashi sensei, ale wszedł w życie po jego odejściu. Dowodem jego akceptacji może być napis na płycie nagrobnej zawierający nazwę szkoły z dedykacją dla André Cognard, co było ostatnia wolą mistrza.

 2. Proszę opowiedzieć o swojej drodze od rozpoczęcia treningów aikido po stanięcie na czele PAA.
  Gdy pewnego słonecznego, kwietniowego dnia dotarłem na swój pierwszy trening aikido, nie przypuszczałem, że na zgłębienia tej sztuki przyjdzie mi spędzić tak wiele lat. Choć było to już ponad dwadzieścia lat temu, wciąż czuję się początkującym, jak gdybym stał przed wielką górą, której zdobycie nie jest możliwe. Aikido pozwala mi być wciąż zaskakiwanym, jest odkrywaniem w przestrzeni, czasie, ale przede wszystkim w sobie. Przez pierwsze lata moim nauczycielem był Wysocki Jacek sensei. Był to okres, w którym miałem okazję zetknąć się między innymi z takimi znakomitymi nauczycielami, jak Filippini Giovani sensei, Tomita Takeji sensei, Savegnago Giampietro sensei, czy wreszcie Cognard André sensei. Zawsze starałem się 'mieć oczy szeroko otwarte' i gdy inne szkoły aikido organizowały warsztaty, wykorzystywałem to, by poznać zarówno nowe techniki, jak i by porównać kierunki rozwoju oraz przede wszystkim znaleźć inną perspektywę, dystans do własnej praktyki. Moje poszukiwania zawiodły mnie w 1992 r. do Francji na staż z mistrzem Kobayashi Hirokazu 8 Dan i był to moment, w którym postanowiłem podjąć się obowiązków nauczyciela.

 3. Czy współpracuje sensei z PUA?
  Biorę udział w stażach organizowanych przez PUA. Jest to okazja do spotkania się z wielkim człowiekiem, jakim niewątpliwie jest Giampietro Savegnago sensei i do praktykowania z innymi nauczycielami z Polski, jednak jako takiej współpracy z tą organizację nie prowadzę

 4. W jaki sposób PAA współpracuje z André Cognard sensei?
  Na długo przed utworzeniem ogólnopolskiej organizacji kilkakrotnie miałem okazję uczestniczyć we Francji w stażach prowadzonych przez Kobayashi H. sensei, czy też Cognard A. sensei. Również ten ostatni wielokrotnie gościł na moje zaproszenie w Polsce. Przyjmowaliśmy również jego bliskich uczniów, takich jak: Juchat Christian sensei, Leman Etienne sensei, czy też Matoian Patrick sensei, który już od kilku lat systematycznie prowadzi w Polsce 5 do 6 staży rocznie.

 5. Czy może nam sensei opowiedzieć o stażach EFE?
  Koncepcja tego cyklu została zapożyczona z francuskiej 3A i jest dalekosiężnym planem tworzenia kadr nauczycielskich aikido oraz stałego podnoszenia ich kwalifikacji. Projekt ten funkcjonuje w Polsce od sześciu lat i miał charakter otwarty. Obecnie EFE-Polska składa się z dwóch grup: początkującej i zaawansowanej, i jest skierowany wyłącznie do członków PAA. Z racji całodniowego charakteru i intensywności zajęć uczestnictwo w cyklu wymaga dużej determinacji i poświęcenia. Z punktu widzenia otrzymywanej wiedzy jest jednak dla jego uczestników formą wyróżnienia.

 6. PAA organizuje też warsztaty interdyscyplinarne, jaka jest ich rola w praktyce aikido?
  Zorganizowane w ubiegłym roku warsztaty aikido / cyrk / taniec dały początek dalszej współpracy np. z grupą baletową dyr. E. Wycichowskiej z Poznańskiego Teatru Tańca. Również w tym roku Matoian sensei będzie prowadził zajęcia aikido, jako jeden z wielu nauczycieli różnych dziedzin sztuki na międzynarodowych warsztatach artystycznych w Poznaniu. Aikido jest przede wszystkim sztuką walki, może również stać się sposobem, sztuką życia. Intencją organizowania warsztatów interdyscyplinarnych jest znajdowanie wspólnych płaszczyzn oraz wzajemne inspirowanie. Ta wymiana zmusza naszą wolność do przybierania różnych punktów widzenia i osądów.

 7. Czym jest Aikitaiso?
  Dosłownie oznacza gimnastykę harmonizującą energię. Jest integralną częścią aikido, obejmującą jednostkę ludzką całościowo, ale może być również praktykowane niezależnie od sztuk walki. Jest praktyką wykorzystującą energię wewnętrzną, pozwalającą zrozumieć, że ciało jest pamięcią bez granic i że dynamizm myśli znajduje się w ciele. Taiso dostarcza nam pełnej gamy wyszukanych wrażeń na coraz wyższym poziomie, pozwalając rozwijać swoje zdolności twórcze i komunikacyjne.

 8. W szkołach rodziny Kobyashi Hirokazu bardzo dużą rolę odgrywa trening z bronią. Czy jest on integralną częścią aikido, czy tylko uzupełnieniem praktyki?
  Aikido zawiera trzy praktyki: aikiken - praktykę miecza aiki, uczącą duchowego aspektu aikido, aikijo - praktykę kija, pozwalającą pojąć prawa Ziemi, uczącą przede wszystkim taktyki walki. Aikido jest to plan środkowy, czyli głos miejsca. To właśnie ono jest łącznikiem pomiędzy dwoma pozostałymi. Wszystko, co jest prawdą w aikido, jest również prawdą w aikiken i aikijo oraz odwrotnie. Są to trzy współzależne jednostki, tworzące klasyczny trójkąt, określany jako sho tchiku bai.

 9. Na treningach PAA można odnieść wrażenie, że bardzo dużą rolę przywiązuje się do etykiety. Z czego to wynika?
  Etykieta dotyczy relacji międzyludzkich, pomagając harmonijnie współegzystować w murach dojo, jaki i przenosić zasady aikido poza nie. Obok dyscypliny i rytuału stanowi pomoc w osiągnięciu autonomii.

 10. Podczas treningu, którą rolę sensei preferuje: uke czy seme?
  Aikido jest formą komunikacji między tym, który atakuje i przyjmującym energię. Następnie ich role się zmieniają. Ponadto zasada zmiany jest podstawą wszystkich technik, co sprawia, że seme i uke stają się współzależni. Wyraża się to w zasadzie 'Uke soku seme, seme soku uke'.

 11. W jaki sposób sensei odczuwa, rozumie Ki po 20 latach treningu aikido?
  Gdy czasami uczniowie pytają mnie o Ki, odnoszę wrażenie, że chcą usłyszeć o cudach, o rzeczach nadzwyczajnych. Kobayashi sensei mówił, że jesteśmy jak rozpędzona kula, która tocząc się wytraca swoją energię. Dlatego ważnym jest jej ciągłe odświeżanie, pozbywanie się jej, by móc ją pobrać więcej i intensywniej. Shin kokyu rozpoczynające trening aikido symbolizuje właśnie inicjowanie wszystkiego od początku, co pozwala na generowanie nowej energii i jej stałą cyrkulację.

 12. Czy aikido jest pierwszą sztuką walki praktykowana przez sensei?
  Tak, swoją praktykę Budo rozpocząłem właśnie od aikido.

 13. Czy odczuł sensei potrzebę poszerzenia swojej wiedzy o techniki innych styli, takich jak judo czy karate?
  Trudno jest całkowicie poświęcić się studiowaniu kilku sztuk walki. Dlatego skoncentrowałem się na zgłębianiu aikido. Staram się praktykować na stażach różnych szkół aikido, niezależnie czy jest to Tomiki aikido, Aikikai, Yoshinkan, Ki Association czy innych. Daje to możliwość szerszego postrzegania, aikido przecież nie ma granic. Również, jeżeli mam taką okazję biorę udział w zajęciach różnych szkół karate (Christian Raffoux sensei 4 Dan, Marek Ramus sensei 4 Dan), kendo i iaido (Andrzej Kustosz 5 Dan). Zachęcam do tego również swoich uczniów. Należy zrozumieć, że aikido znajduje wspólny plan z różnymi dziedzinami życia i twórczości, stanowiąc zarazem odrębną całość i nie należy go mylić z czymś innym.

 14. Czy zdarzyło się sensei użyć aikido w fizycznej konfrontacji poza Dojo?
  Trudno jest poświęcić 20-cia lat na zgłębianiu aikido i działać niezależnie od tego. Owszem kilkakrotnie dochodziło do pewnych konfrontacji. Aikido nie tylko uczy techniki, ale również taktyki i odporności na stres. Ponadto należy rozwijać, wzmacniać swoje ciało poprzez Taiso i ukemi, co buduje do niego zaufanie w sytuacjach zagrożenia.

 15. Co sensei myśli o zawodach w aikido?
  Jako jedna z metod treningowych z pewnością posiada ona pewne walory. Jednak wszelkie wprowadzanie zasad powodować może odrealnienie, jak wszystko, co próbujemy ograniczyć. Z punktu widzenia aikido jako drogi, czyli wyzbycia się swojego 'ego', zawody i rywalizacja sportowa są odejściem od tego, co próbował nam przekazać O'sensei, spychaniem aikido do duchowego ślepego zaułka.

 16. Czy można na aikido patrzeć tylko w sposób utylitarny, jak się ma etyka aikido do rzeczywistości?
  O'sensei tworząc aikido dokonał przemiany ze sztuki zabierającej życie w chroniącą je. Konflikt może być kreatywny tylko wówczas, gdy stymuluje nas do zmian. 'Zmieniaj serce przeciwnika' choć nie jest łatwą drogą, to idea, którą proponuje aikido, zdobywając prawo do miana prawdziwej sztuki.

Pytania zadali: Garry & Greywolf

comments powered by Disqus

Polska Akademia Aikido © 2010