INFORMACJE DOT. STOWARZYSZENIA

Polska Akademia Aikido Kobayashi Hirokazu jest stowarzyszeniem skupiającym kluby z Krakowa, Lublina, Łańcuta, Łukowa, Mrozów, Rzeszowa, Sanoka, Siedlec, Szczecina, Warszawy. Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowego ruchu Kokusai Aikidô Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ryu Ha (Międzynarodowa Szkoła Aikido Kobayashi Hirokazu), który skupia nauczycieli AIKIDO wg przekazu mistrza Kobayashi Hirokazu pod przewodnictwem André Cognard 8° Dan. Nasz kontakt z organizacją AAA i Mistrzem Cognard trwa już wiele lat. Mistrz Cognard regularnie odwiedza nasz kraj, prowadząc u nas przynajmniej raz w roku staż oraz oddelegowując do współpracy z nami swoich uczniów. Dzięki tym kontaktom i wizytom Mistrza Cognarda uczestniczymy w rozwoju Aikido i za ich sprawą dbamy o wysoką jakość nauczania w PAA. Najwyższy stopień w PAAKH posiada Dariusz Bieńkowski 6° Dan ze Szczecina, który odpowiada za dydaktykę w PAA.

 

Cel działania stowarzyszenia, jakim jest wsparcie rozwoju AIKIDO wg przekazu Mistrza Kobayashi w Polsce, realizowany jest poprzez organizację międzynarodowych i krajowych staży które umożliwiają zdobywanie najświeższej wiedzy i praktyki, wsparcie nauczycieli z poszczególnych miast w Polsce, wsparcie rozwoju uczniów oraz prowadzenie spraw organizacyjno-formalnych na rzecz zrzeszonych członków ruchu AIKIDO Kobayashi w Polsce.

>>> Pełny statut stowarzyszenia <<<

 

 


 

CZŁONKOWIE

Członkami stowarzyszenia są wszyscy uczniowie praktykujący AIKIDO Kobayashi w Polsce. Obecnie w skład zarządu stowarzyszenia wchodzą: Nowakowski Piotr Sensei 4° Dan - Prezes Stowarzyszenia, Szewczyk Sławomir Sensei 5° Dan - Wiceprezes Stowarzyszenia, Maciej Starzyk - Skarbnik. Informacje na temat spotkań walnych członków prezentowane są poniżej.

 


 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

W przypadku osób które już są członkiem Stowarzyszenia składki należy uiszczać najpóźniej do 31 października.

Dla osób przystępujących do Stowarzyszenia składkę należy uiścić w ciągu miesiąca od wypełnienia deklaracji członkowskiej.

Składki:

Osoby do 16 roku życia - 30 zł (jednorazowa opłata roczna)

Osoby powyżej 16 roku życia - 50 zł (jednorazowa opłata roczna)

Numer konta:

Na początku tytułu przelewu prosimy o umieszczenie identyfikatora członkowskiego
(widoczny w lewym dolnym rogu deklaracji członkowskiej lub na legitymacji pod imieniem i nazwiskiem)

49 2030 0045 1110 0000 0403 2580

 


YUDANSHA

(NAUCZYCIELE PAAKH POSIADAJĄCY STOPNIE MISTRZOWSKIE)

 

Bieńkowski Dariusz 6° Dan

Arct Michał 5° Dan
Szewczyk Sławomir 5° Dan
Gorzeń Jerzy 5° Dan

Jerzak Krzysztof 4° Dan
Nowakowski Piotr 4° Dan

Kulibaba Michał 3° Dan
Lewandowski Tomasz 3° Dan
Szczapa Andrzej 3° dan
Omiatacz Mirosław 3° Dan

Bieńkowska Monika 2° Dan
Krawczyk Marcin 2° Dan
Nadowski Bolesław 2° Dan
Saczewa Roman 2° Dan
Sałaciński Bartosz 2° Dan
Sikora Jakub 2° Dan
Wesołowski Andrzej 2° Dan
Wybraniec Jakub 2° Dan

Aleksiejewicz Marcin 1° Dan
Czajkowski Piotr 1° Dan
Gabriel Marek 1° Dan
Jagodzińska Maria 1° Dan
Lipska Beata 1° Dan
Ławiczek Józef 1° Dan
Nabiałczyk Maria 1° Dan
Nieznański Krzysztof 1° Dan
Majewski Artur 1° Dan
Olechnowicz Maciej 1° Dan
Stasiak Adrian 1° Dan
Szymański Konrad 1° Dan
Wdowiak Grzegorz 1° Dan
Wieromiejczyk Jacek 1° Dan
Zabielski Jarosław 1° Dan
Zarek Jarosław 1° Dan

 

 


 

ZEBRANIE WALNE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Zapraszamy członków Stowarzyszenia na zebranie walne, które odbędzie się 13 Kwietnia 2019 roku w Warszawie przy ul. Bekasów 6 o godzinie 19:00.

 

Porządek obrad:

(1) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

(2) Wybór komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.

(3) Sprawy różne - dyskusja.